Välj en sida

Allmänna villkor vid biljettköp

Allmänt
Fenixteatern säljer biljetter för egna produktioner och använder inga mellanhänder. Vi är en idéell organisation och alla biljettintäkter går till föreningen, det är viktigt för oss att inga pengar går till kommersiella syften, utan skall gå oavkortat till bra produktioner och attraktiva föreställningar till dig som kund.

Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej.

Personligt bruk
Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Fenixteatern

Köp som strider mot uppsatta villkor
fenixteatern förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Fenixteaterns villkor som gäller vid biljettköp.  Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta Fenixteatern eller Studiefrämjandet i Borås. Det är Fenixteatern som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Fenixteatern sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Allmänna villkor för Fenixteaterns tjänster

Allmänt
Fenixteatern förbehåller sig rätten till tjänsten och dess innehåll. Användaren av tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Fenixteatern. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Fenixteaterns tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med Fenixteatern.

Mitt konto
För att kunna använda tjänsten kan kunden ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får kunden genom att registrera sig på webbsidan. Kunden är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom kunden blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet. Det är upp till kunden att kontrollera att all personlig information som lagts vid skapandet av ett konto är korrekt. Fenixteatern kontrollerar inte denna information och svarar inte för att den är korrekt.

Mina bokningar
Det är upp till kunden att kontrollera att bokning stämmer och att biljetten kommit kunden tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

Laglig användning
Ingen information om tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Fenixteatern. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Fenixteaterns villkor kan kunden förlora tillgång till att använda tjänsten. Fenixteatern har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Fenixteaterns allmänna villkor.

Ansvaret för tjänsten 
Fenixteatern tillhandahåller en Internettjänst, där man kan boka och köpa biljetter. Alla frågor eller krav som rör själva evenemanget och dess genomförande skall riktas till Fenixteatern.

Immateriella rättigheter 
Allt material inom tjänsten ägs av Fenixteatern och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Fenixteatern eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Fenixteatern.
Rätten till ändringar
Fenixteatern har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i tjänsten, och begränsa tillgång till tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Fenixteatern har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Tillämplig lag 
Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.